8 ADET YAĞ BUHARI TUTMA CİHAZI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

8 ADET YAĞ BUHARI TUTMA CİHAZI TEMİNİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR“Keban HES İşletme Müdürlüğünde bulunan ünitelerde taşıyıcı yatakta oluşan yağ buharını toplama amacıyla kullanmak üzere 8 (sekiz) adet yağ buharı tutma cihazı temini” mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/644851

Dosya No                                        :  2017/55-MLZ-644851

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

b) Adresi                                          :  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2-F/1 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2680

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  -

2 - İhale konusu işin adı,

    niteliği, türü ve miktarı                 :  Keban HES İşletme Müdürlüğünde bulunan ünitelerde taşıyıcı yatakta oluşan yağ buharını toplama amacıyla kullanmak üzere 8 (sekiz) adet yağ buharı tutma cihazı temini mal alımı işi

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Keban HES İşletme Müdürlüğü/Keban/ELAZIĞ

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  Sözleşme imza tarihinden itibaren, malzeme teslim edilme süresi 30 gündür. Sözleşmenin süresi, sözleşme imza tarihinden, garanti süresinin sonuna kadardır.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği/

     satın alınabileceği yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2-F/1 Bahçelievler-Çankaya/ ANKARA adresinde Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dai. Bşk. 13. Kat Oda No: 20

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  10.01.2018, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 10.01.2018 saat 11:00’a kadar;

                                                            EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2-F/1 Bahçelievler-Çankaya/ ANKARA adresinde Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dai. Bşk. Toplantı Salonu-Zemin Kat C. Blok, Oda No: C-1 adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2-F/1 Bahçelievler-Çankaya/ ANKARA adresinde Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Dai. Bşk. Toplantı Salonu-Zemin Kat C.Blok, Oda No: C-3

g) İhale dokümanına

    ulaşılabilecek internet adresi         :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimizin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.