TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 30.000 M³ KONKASÖR BALASTININ İNAY, OVAKÖY VE SÖKE İSTASYONLARINDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 30.000 M³ KONKASÖR BALASTININ İNAY, OVAKÖY VE SÖKE İSTASYONLARINDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM ÇALIŞMALARI İÇİN 30.000 M³ KONKASÖR BALASTININ İNAY, OVAKÖY VE SÖKE İSTASYONLARINDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                              :  2016/546193

1 - İdarenin

a) Adresi                                                       :  TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220   Alsancak-Konak/İZMİR.

b) Telefon ve Faks Numarası                       :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                            :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr.

Şartnamenin Görülebileceği internet adresi   :  www.malzeme.tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Bakım Çalışmaları İçin 30.000 m³ Konkasör Balastının İnay, Ovaköy Ve Söke İstasyonlarında Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 10.01.2017 Tarihi Salı Günü Saat 15/00’ de kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00. - TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

11091/1-1