MESKEN, DUBLEKS MESKEN VE İŞYERİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR

MESKEN, DUBLEKS MESKEN VE İŞYERİ NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR1 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/2 adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) mesken nitelikli taşınmazın satışı 20.12.2017 Çarşamba günü saat 09:30’da,

2 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/3 adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) mesken nitelikli taşınmazın satışı 20.12.2017 Çarşamba günü saat 11:30’da,

3 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/12 adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) dubleks mesken nitelikli taşınmazın satışı 20.12.2017 Çarşamba günü saat 14:30’da,

4 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/A adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) işyeri nitelikli taşınmazın satışı 20.12.2017 Çarşamba günü saat 16:30’da,

5 - Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Çakır Mahallesi, Sakarya Sokak, No: 10/B adresinde bulunan (574 Ada 12 Parsel) işyeri nitelikli taşınmazın satışı 21.12.2017 Perşembe günü saat 09:30’da yapılacaktır.

6 - İhalelerin tamamı, kapalı teklif açık arttırma usulüyle Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nda (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) yapılacaktır.

7 - İstekliler, ilgili şartnameye veya şartnamelere göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’ne teslim edeceklerdir.

8 - İstekliler şartnameleri Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’nden temin edebilirler.

9 - Her bir taşınmaz için ayrı şartname mevcut olup, 1 (bir) adet şartname bedeli 150,00. TL’dir

10 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi için: THK Genel Başkanlığı Malzeme Yönetimi Direktörlüğü

                 0 (312) 303 73 80/78/79