SÜRE UZATIM İLANI

SÜRE UZATIM İLANITürkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Elektrik Üretim A.Ş.ye ait; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesinde bulunan 982 ada 3 parsel sayılı taşınmaz ve üzerinde bulunan varlıkların "Satış" yöntemi ile özelleştirilmesi amacıyla ihale edileceği 28/09/2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla duyurulmuştur.

Bahse konu ilanda belirtilen son teklif verme tarihi ve saati 08/01/2018 günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır.

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80   06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel: 90 312 585 82 90 ve Faks: 90 312 585 83 07