THK İNÖNÜ HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN MEVCUT DOĞALGAZLI KALORİFER KAZAN DAİRESİNDEKİ KAZANIN VE BRÜLÖRÜN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

THK İNÖNÜ HAVACILIK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN MEVCUT DOĞALGAZLI KALORİFER KAZAN DAİRESİNDEKİ KAZANIN VE BRÜLÖRÜN DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR1 - THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Bulunan Mevcut Doğalgazlı Kalorifer Kazan Dairesindeki Kazanın ve Brülörün Değiştirilmesi İşi İhalesi 11 Aralık 2017 Pazartesi Günü Saat: 14.30’da Teklif Alma Usulüyle İhale Edilecektir.

2 - İstekliler Şartnameye Göre Hazırlayacakları Teklif Mektuplarını, İhale Gün ve Saatine Kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü Satın Alma Yöneticiliğine Ulaştıracaktır.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 – 80