10 ADET TEKERLEK PROFİL ÖLÇME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

10 ADET TEKERLEK PROFİL ÖLÇME CİHAZI SATIN ALINACAKTIRŞirketimiz parkında mevcut çeken ve çekilen araçlarda kullanılan tekerlek takımlarının muhtelif ölçümleri, tekerlek takımları ve raylarda meydana gelen aşınmalar ile eşdeğer koniklik (tekerlek ray optimum teması) ölçülmesinde kullanılmak üzere 10 adet tekerlek profil ölçme cihazı satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                        :  2017/632737

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 309 05 15/71579 - 71599 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi      :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  10 Adet Tekerlek Profil Ölçüm Cihazı Temini

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda) / Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına 05/01/2018 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.