SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ (KELLE DERİLERİ DAHİL) SATIŞI YAPILACAKTIR

SIRTTAN DÜŞME BÜYÜKBAŞ HAYVAN DERİSİ (KELLE DERİLERİ DAHİL) SATIŞI YAPILACAKTIR1 - Kurumumuza bağlı Adana, Ağrı, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya, Sincan, Sivas, Van ve Yozgat Kombinalarınca 2018 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan 4 (dört) aylık dönem içinde yapılacak/yaptırılacak büyükbaş hayvan kesimlerinden elde edilecek sırttan düşme büyükbaş hayvan derileri (kelle derileri dahil) ihale ile satılacaktır.

2 - İhale Genel Müdürlüğümüzde yapılacak olup, istekliler ihale şartnamesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini 12 Aralık 2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Genel Müdürlüğümüz Genel evrak ve Arşiv İşleri Şube Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

3 - İhaleye ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Ticaret ve Pazarlama Dairesi Başkanlığından ve Kombinalarımızdan 50,00 (Elli) TL karşılığında temin edilebilir.

4 - Kurumumuz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabii olmadığından söz konusu satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satış yapmakta serbesttir.