JEOTERMAL KAYNAK SAHALARI AÇIK TEKLİF ARTTIRMA USULÜYLE İHALE EDİLECEKTİR

JEOTERMAL KAYNAK SAHALARI AÇIK TEKLİF ARTTIRMA USULÜYLE İHALE EDİLECEKTİRİzmir ili Bergama İlçesi Kocaköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3600 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Balaban Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3978,48 hektarlık alanda, Çeşme İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1267,50 hektarlık alanda, Aliağa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1496,77 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Aşağıbeyler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3450 hektarlık alanda, Aliağa İlçesi Helvacı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3424,38 hektarlık alanda, Foça İlçesi Maltepe Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4215,09 hektarlık alanda, Menemen İlçesi Buruncuk Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4197,81 hektarlık alanda, Güzelbahçe İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2707,78 hektarlık alanda, Kemalpaşa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4188,42 hektarlık alanda, Seferihisar İlçesi Bademler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2071,53 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Özdere Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4768,60 hektarlık alanda, Urla İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4950,55 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Ahmetli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4700 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Çeltikçiköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4686,68 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Ahmetbeyler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4831,89 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Karakuyu Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4940,46 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Çileme Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4986,22 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Ahmetli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1400,47 hektarlık alanda, Karşıyaka İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2520 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Karaman Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4485,61 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Jeotermal Kaleköy Kaynak Arama Sahasına ait 4927,60 hektarlık alanda, Selçuk İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1153,57 hektarlık alanda, Çeşme İlçesi Germiyan Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4921,37 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Solaklar-Sarıkaya Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1375 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Salihler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2490,79 hektarlık alanda arama hakkının verilerek;

Seferihisar İlçesi Kavakdere Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 950,16 hektarlık alanda, Urla İlçesi Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 653,79 hektarlık alanda,  Dikili İlçesi Kızılçukur Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 1721,98 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 1093,70 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Bademli-Yahşibey Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 752,68 hektarlık alanda işletme haklarının verilerek 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 31 adet Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.

İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No: 38 K: 3 Konak-İzmir) yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde görülebilir.

ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR

 

İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha

Cinsi

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

Bergama İlçesi Kocaköy Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

106.434,00 TL

10.643,40 TL

26.12.2017

10:30

Bergama İlçesi Balaban Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

137.227,72 TL

13.722,77 TL

26.12.2017

10:35

Çeşme İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  51.727,04 TL

  5.172,70 TL

26.12.2017

10:40

Aliağa İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  51.727,04 TL

  5.172,40 TL

26.12.2017

10:45

Bergama İlçesi Aşağıbeyler Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

135.999,00 TL

13.599,90 TL

26.12.2017

10:50

Aliağa İlçesi Helvacı Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

134.989,06 TL

13.498,91 TL

26.12.2017

10:55

Foça İlçesi Maltepe Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

145.388,99 TL

14.538,90 TL

26.12.2017

11:00

Menemen İlçesi Buruncuk Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

144.792,96 TL

14.479,30 TL

26.12.2017

11:05

Güzelbahçe İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  80.055,52 TL

  8.055,55 TL

26.12.2017

11:10

Kemalpaşa İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

123.830,64 TL

12.383,06 TL

26.12.2017

11:15

Seferihisar İlçesi Bademler Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  61.244,78 TL

  6.124,48 TL

26.12.2017

11:20

Menderes İlçesi Özdere Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

117.486,38 TL

11.748,64 TL

26.12.2017

11:25

Urla İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

146.363,01 TL

14.636,30 TL

26.12.2017

11:30

Torbalı İlçesi Ahmetli Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

115.796,25 TL

11.579,63 TL

26.12.2017

11:35

Bergama İlçesi Çeltikçiköy Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

115.468,08 TL

11.546,81 TL

26.12.2017

11:40

Bergama İlçesi Ahmetbeyler Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

142.854,83 TL

14.285,48 TL

26.12.2017

11:45

Menderes İlçesi Karakuyu Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

121.720,58 TL

12.172,06 TL

26.12.2017

11:50

Menderes İlçesi Çileme Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

122.848,00 TL

12.284,80 TL

26.12.2017

11:55

Torbalı İlçesi Ahmetli Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  36.810,39 TL

  3.681,04 TL

26.12.2017

12:00

Karşıyaka İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  86.921,10 TL

  8.692,11 TL

26.12.2017

13:30

Kiraz İlçesi Karaman Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

111.885,05 TL

11.188,51 TL

26.12.2017

13:35

Kiraz İlçesi Kaleköy Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

121.403,75 TL

12.140,38 TL

26.12.2017

13:40

Selçuk İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  51.727,04 TL

  5.172,70 TL

26.12.2017

13:45

Çeşme İlçesi Germiyan Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

145.500,30 TL

14.550,03 TL

26.12.2017

13:50

Kiraz İlçesi Solaklar-Sarıkaya Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  36.947,89 TL

  3.694,79 TL

26.12.2017

13:55

Dikili İlçesi Salihler Sahası

Jeotermal Kaynak Arama Sahası

  85.913,57 TL

  8.591,36 TL

26.12.2017

14:00

İŞLETME SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR

Seferihisar İlçesi Kavakdere Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

500.000,00 TL

50.000,00 TL

26.12.2017

14:05

Urla İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

200.000,00 TL

20.000,00 TL

26.12.2017

14:30

Dikili İlçesi Kızılçukur Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

271.452,93 TL

27.145,29 TL

26.12.2014

15:00

Dikili İlçesi Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

200.000,00 TL

20.000,00 TL

26.12.2017

15:30

Dikili İlçesi Bademli-Yahşibey Sahası

Jeotermal Kaynak İşletme Sahası

200.000,00 TL

20.000,00 TL

26.12.2017

16:00

 

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

Gerçek Kişiler;

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan Şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik banka makbuzu

8 - Geçici Teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu.

b - Tüzel Kişiler;

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (2017 yılı onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsatlar ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne sunmaları gerekmektedir.

6 - Bu şartnamede belirlenen geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 200,00 (İkiyüz) TL’lik makbuz.

8 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesi 2. fıkrası uyarınca statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususunu belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi.

İstekliler istenen belgeleri ihale günü en son saat 10:00’a kadar dilekçe ile birlikte İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’ ne vereceklerdir. İstekliler tekliflerini sözlü olarak vermek üzere yukarıda belirtilen gün ve saatte komisyon huzurunda hazır bulunacaklardır.

İlan olunur.