KASTAMONU İLİ, ABANA İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 354 ADA, 2 PARSELDE KAYITLI 3059,02 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE KABA İNŞAATI BİTMİŞ NATAMAM HALDE BULUNAN ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATININ TAMAMLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

KASTAMONU İLİ, ABANA İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 354 ADA, 2 PARSELDE KAYITLI 3059,02 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE KABA İNŞAATI BİTMİŞ NATAMAM HALDE BULUNAN ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATININ TAMAMLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIRKASTAMONU İLİ, ABANA İLÇESİ, MERKEZ MAHALLESİ, 354 ADA, 2 PARSELDE KAYITLI 3059,02 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ÜZERİNDE KABA İNŞAATI BİTMİŞ NATAMAM HALDE BULUNAN ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATININ TAMAMLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

1 - Kastamonu İli, Abana İlçesi, Merkez Mahallesi, 354 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 3059,02m2 Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerinde Kaba İnşaatı Bitmiş Natamam Halde Bulunan Öğrenci Yurdu İnşaatının tamamlanması işi anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.01.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.01.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

11165/1-1