HİZMET SATIN ALINACAKTIR

HİZMET SATIN ALINACAKTIRKütahya Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile Kütahya Gar’dan teşkil edilen yolcu trenlerinin temizlik hizmetlerinin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık (2) işçi ile (1) yıl süreyle yürütülmesi hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır.

İhale Kayıt No                                     :  2017/615646

İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 272 213 76 21 - 0 272 213 29 44

c) Elektronik Posta Adresi                  :  afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr

1 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Kütahya Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile Kütahya Gar’dan teşkil edilen yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren yük treni furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında aylık (2) işçi ile (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir.

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine ihale tarihi olan 12/12/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması gereklidir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.