ÇİĞLİ-MENEMEN İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3.000 TON 60 E1 RAY SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

ÇİĞLİ-MENEMEN İSTASYONLARI ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 3.000 TON 60 E1 RAY SATIN ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRİhale Kayıt No                        :  2017/591082

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                   :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  Çiğli-Menemen İstasyonları Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 3.000 Ton 60 E1 Ray Satın Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 19.12.2017 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.