SOMA-AKHİSAR ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 50.000 M³ KONKASÖR BALASTININ SOMA İSTASYONUNDA VE SÜLEYMANLI İSTASYONUNDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

SOMA-AKHİSAR ARASI YOL YENİLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 50.000 M³ KONKASÖR BALASTININ SOMA İSTASYONUNDA VE SÜLEYMANLI İSTASYONUNDA BULUNAN FİGÜRE SAHALARINDA TESLİM ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRİhale Kayıt No                        :  2017/592957

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 ALSANCAK / İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi      :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) İnternet Adresi                   :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Soma-Akhisar Arası Yol Yenilemesinde Kullanılmak Üzere 50.000 m³ Konkasör Balastının Soma İstasyonunda ve Süleymanlı İstasyonunda Bulunan Figüre Sahalarında Teslim Alınması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 07.12.2017 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 500,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.