CAF VE SIEMENS YHT SETLERİNDE İKİ YIL İÇERİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK KAPORTA HASARLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TAMİR BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

CAF VE SIEMENS YHT SETLERİNDE İKİ YIL İÇERİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK KAPORTA HASARLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TAMİR BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRCAF VE SIEMENS YHT SETLERİNDE İKİ YIL İÇERİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK KAPORTA HASARLARI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TAMİR BAKIM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No                                     :  2016/564389

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0 312 309 05 15 / 1735   Fax: 0 312 309 05 75

c) Elektronik Posta Adresi                  :  hasanhuseyingoren@tcdd.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  :  7 adet HT80000 tipi SIEMENS tren seti ve 12 Adet 65000 tipi CAF tren setlerinde Bir Yıl İçerisinde Meydana Gelebilecek Kaporta Hasarları İçin Teknik Şartnameye Göre Tamir Bakım Hizmeti alımı işi

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü İhale Bürosuna 10/01/2017 günü saat 14:00'e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi YHT Bölge Müdürlüğü ihale Bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mali işler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 200 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

11032/1-1