22 kVA DİZEL JENERATÖR ALIMI VE TAM ÇALIŞIR VAZİYETTE İŞLETME RUHSATI ALINARAK İDAREYE TESLİM EDİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR

22 kVA DİZEL JENERATÖR ALIMI VE TAM ÇALIŞIR VAZİYETTE İŞLETME RUHSATI ALINARAK İDAREYE TESLİM EDİLMESİ İŞİ İHALESİ YAPILACAKTIR1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’nın ihtiyacı için 22 kVa Dizel Jeneratör Alımı ve Tam Çalışır Vaziyette İşletme Ruhsatı Alınarak İdareye Telim Edilmesi işi 30 KASIM 2017 PERŞEMBE günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 50,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80