3 YILLIK 81.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

3 YILLIK 81.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR3 YILLIK 81.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR

Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

Arhavi/ARTVİN

1 - Müdürlüğümüzce 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 81.000 ton su buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü /Arhavi adresinden temin edilebilir.

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/01/2017 günü saat 14:00’e kadar Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Arhavi adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında üzere teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç, % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10911/1-1