2018 YILINDA 8.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

2018 YILINDA 8.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 8000 Ton Paketli Çay Tahmil-Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Karacailyas Emek Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 6 Akdeniz/MERSİN adresinden temin edebilir.

Telefon: 0 324 2215855     Faks: 0 324 2215856

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.12.2017 günü saat 14:00’e kadar ÇAYKUR Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan, 04.12.2017 tarihinde saat 14:00 da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.