4 ADET E 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ TREN SETİNİN 3 YILLIK F BAKIMI (486.000 KM AĞIR BAKIMI) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

4 ADET E 23000 TİPİ ELEKTRİKLİ TREN SETİNİN 3 YILLIK F BAKIMI (486.000 KM AĞIR BAKIMI) HİZMETİ SATIN ALINACAKTIRİhale Kayıt No                        :  2017/603343

1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası :  0 312 309 05 15/71319 - 0 312 309 13 65

c) Elektronik Posta Adresi      :  siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                     :  4 adet E 23000 Tipi Elektrikli Tren Setinin 3 Yıllık F Bakımı (486.000 km Ağır Bakımı) Hizmet Alımı işi.

3 - İhalenin yapılacağı yer       :  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/ Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 Gar-ANKARA / TÜRKİYE

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyon Şube Müdürlüğüne 25/12/2017 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL. bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.