ARAÇ SATIN ALINACAKTIR

ARAÇ SATIN ALINACAKTIR 

SIRA NO

MALZEME/HİZMETİN CİNSİ

MİKTARI

1

Araç

13 Adet

 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere yukarıdaki tabloda cins ve miktarı belirtilen 13 Adet Araç idari şartname ve belirlenen Teknik Özelliklere göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme/pazarlık yapılmaksızın satın alınacaktır.

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İdari Şartname ve belirlenen Teknik Özellikler 100,00-TL karşılığında Kızılhaç Kızılay Hareketi İşbirlikleri Programı Sistemler Yönetimi Lojistik Birimi’nden temin edilebilecektir.

4 - Firmalar tekliflerini en geç 13 Aralık 2017 saat: 12.00’a kadar Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Merkez Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - İhale Zarfı 14 Aralık 2017 günü saat 14.00’da Kızılay Kızılhaç Hareketi İşbirlikleri Programı Koordinatörlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.