ARSALAR SATILACAKTIR

ARSALAR SATILACAKTIR1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 05.12.2017 Salı günü Saat: 14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No.

Pafta

Ada

Parsel

Mahalle

Miktarı

Adresi

İmar Durumu

Tahmini Bedel

G. Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Usulü

1

……

…..

2245

Tepeören

3374,42m²

Tepeören Mahallesi Öztürk Caddesi

Konut

2.024.652,00 ¨

60.739,56 ¨

05.12.2017

14:00

Kapalı Teklif

2

……

…..

7824

Cami

645,87m²

Cami Mahallesi Kınalı Kuzu Sokak

Konut

2.099.077,50 ¨

62.972,33 ¨

05.12.2017

14:00

Kapalı Teklif

 

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.

3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;

Şirketlerin;                                                                 Şahıslar;

a) Şartname Dosyası                                                 a) Şartname Dosyası

b) İmza sirküleri,                                                       b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Ticaret odası belgesi,                                             c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.                                                      d) Geçici teminat.

Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir

Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.