ARSALAR SATILACAKTIR

ARSALAR SATILACAKTIRARSALAR SATILACAKTIR

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait Kuşçuviran Mahallesinde bulunan aşağıda ada, parsel ve miktarı belirtilen taşınmaz mallar 15.11.2016 tarih ve 260 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. maddesine göre 10.01.2017, 11.01.2017 ve 12.01.2017 tarihlerinde saat: 11:00 ve 16:45 saatleri arasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait şartname bedeli mukabilinde Tahakkuk Tahsilat Şefliğinden alınabilir.

İlgililere ilan olunur.

Detaylar şöyle: 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/ilan.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/20161219-3.htm