GÖZ İÇİ MULTİFOCAL - MONOFOCAL LENS SATIN ALINACAKTIR

GÖZ İÇİ MULTİFOCAL - MONOFOCAL LENS SATIN ALINACAKTIR1 - Türk Kızılayı tıp merkezi ve hastanelerin ihtiyacı olan “Göz İçi Multifocal - Monofokal Lens” alımı idari ve teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmalar şartnamede istenen numuneleri en geç 06.12.2017 tarih saat 12:00’ye kadar “Cihadiye Cad. No: 40 Maltepe / İstanbul” adresinde bulunan Altıntepe Tıp Merkezi Başhekimlik /Lojistik Birimine teslim edilecektir.

5 - Firmalar tekliflerini en geç 13.12.2017 tarih saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.12.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.