ERTELEME İLANI (SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIR)

ERTELEME İLANI (SİGORTA İHALESİ YAPILACAKTIR)1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (THK), THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi, THK Havacılık Vakfı ve Vakıf şirketlerinin envanterinde/bünyesinde bulunan,

a. Hava araçlarının gövde (savaş risk sigortası dahil) ile zorunlu 3’üncü şahıs mali mesuliyet ve mali mesuliyet (koltuk) sigortaları,

b. Uçucu ve uçuşla ilgili personellerin, kursiyerlerin ve Ankara ile İzmir İllerinde bulunan paraşüt kulelerinden atlayış yapan kişilerin ferdi kaza sigortaları ile güvenlik personeli için özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortaları,

c. Maddi duran varlıkların sigortaları,

d. THK Genel Başkanlığı envanterinde bulunan taşınmaz malların DASK sigortaları ile bu taşınmazlardan yapı ve muhteviyat açısından önem arz edenlerin niteliklerine göre yangın, su baskını, doğal afet, hırsızlık, terör sigortaları,

e. Kara araçlarının motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk, kasko, zorunlu taşımacılık mali mesuliyet, yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları,

f. THK Genel Başkanlığı envanterinde bulunan ve işletmeciliğini THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesinin yaptığı hava araçlarının gövde ve zorunlu havacılık sigortaları ve 2018 yılı içinde THK envanterine girecek olan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ile yıl içinde THK Genel Başkanlığı bünyesine katılacak personellerin sigorta işlemlerinin 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması işine ait (08.11.2017 tarihli ve 30234 sayılı Resmi Gazete’de 9685 numaralı yazıda yayınlanmış olan) Sigorta Hizmet Alımı İhalesi 16 Kasım 2017 tarihinden 27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat: 14.30’a ertelenmiş olup kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Genel Evrak Kısmına vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 300,00.-TL (Üçyüzlira) karşılığında Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’nden temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel: THK Genel Başkanlığı (0 312) 303 73 77 - 78 – 80