TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-SÖKE İSTASYONLARI ARASI 22.000 M. VE GÜNEYKÖY-ALAŞEHİR İSTASYONLARI ARASI 38.000 M. OLMAK ÜZERE TOPLAM 60.000 M. KORUYUCU VE DÜZELTİCİ TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAR-SÖKE İSTASYONLARI ARASI 22.000 M. VE GÜNEYKÖY-ALAŞEHİR İSTASYONLARI ARASI 38.000 M. OLMAK ÜZERE TOPLAM 60.000 M. KORUYUCU VE DÜZELTİCİ TAŞLAMA YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİRİhale Kayıt No                           :  2017/474643

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 ALSANCAK/İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi         :  3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

d) Dokümanların Görülebileceği

    İnternet Adresi                       :  malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Ortaklar-Söke İstasyonları Arası 22.000 m. ve Güneyköy-Alaşehir İstasyonları Arası 38.000 m. Olmak Üzere Toplam 60.000 m. Koruyucu ve Düzeltici Taşlama Yapılması İşi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 23/10/2017 Tarihi Pazartesi Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.