JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR1 - İhale Konusu İşler:

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/Doğal Mineralli Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

1) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerburgaz hudutları dahilinde 2700.65 hektar alana sahip, F21c1-F21c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3272679 Erişim No’lu saha,

 

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

648880

652031

655437

657000

657000

654134

652679

Yukarı (X)

4566869

4568116

4566034

4566019

4562753

4564269

4563628

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

652012

649753

649665

650666

650436

Yukarı (X)

4562822

4561107

4562372

4563335

4565262

 

2) İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk hudutları dahilinde 3143.72 hektar alana sahip, F21c1-F21c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3278382 Erişim No’lu saha,

                                                                            1. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

Sağa (Y)

657000

663000

663000

657000

657000

Yukarı (X)

4568000

4568000

4563000

4563000

4566019

                                                                        2. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

659000

660763

660113

659000

Yukarı (X)

4562000

4561999

4561000

4561000

 

3) İstanbul İli, Maltepe İlçesi dahilinde 4160.36 hektar alana sahip, G22a2-G22a3-G22b3-G22b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3296559 Erişim No’lu saha

                                                                               1. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

679362

681245

688042

688126

689419

689543

691403

Yukarı (X)

4531657

4532949

4530387

4529617

4528471

4527246

4527234

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

690691

689441

687810

683574

680460

Yukarı (X)

4525709

4526988

4526860

4528399

4530093

                                                         2. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

700230

702478

698647

698193

Yukarı (X)

4517112

4514173

4514291

4517961

 

4) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Akören hudutları dahilinde 4483.48 hektar alana sahip, F20c1 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3298192 Erişim No’lu saha,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

605000

609000

609000

615000

615000

614759

613812

Yukarı (X)

4562000

4562000

4564000

4564000

4561483

4561452

4560701

 

8. Nokta

9. Nokta

10. Nokta

11. Nokta

12. Nokta

Sağa (Y)

615000

615000

609000

609000

605000

Yukarı (X)

4559649

4557000

4557000

4561000

4561000

 

5) İstanbul İli, Şile İlçesi, Kurna-Karakiraz hudutları dahilinde 2853.00 hektar alana sahip, F22c1, F22c2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3299925 Erişim No’lu saha,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

Sağa (Y)

696100

695650

695650

702000

702000

696100

Yukarı (X)

4560100

4560100

4564500

4564500

4560000

4560000

 

6) İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi hudutları dahilinde 399.55 hektar alana sahip, F22d3 paftasında aşağıda koordinatları verilen ve 3303447 Erişim No’lu saha,

                                                                                                     1. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

686399

686347

686335

686342

685000

685000

687000

Yukarı (X)

4546868

4546892

4546877

4546812

4546000

4548000

4548000

 

8. Nokta

Sağa (Y)

687000

Yukarı (X)

4546863

                                                                                                     2. POLİGON

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

5. Nokta

6. Nokta

7. Nokta

Sağa (Y)

686342

686377

686410

686399

687000

687000

685000

Yukarı (X)

4546812

4546801

4546846

4546868

4546863

4546000

4546000

 

7) İstanbul İli, Şile İlçesi, Ağva hudutları dahilinde 3500.00 hektar alana sahip, F23c1-F23c4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3326970 Erişim No’lu saha,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

741000

734000

734000

741000

Yukarı (X)

4552000

4552000

4556999

4557000

 

8) İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva hudutları dahilinde 848.89 hektar alana sahip, F22c1-F22d2 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3330818 Erişim No’lu saha,

                                                         1. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

691114

695303

695371

691000

Yukarı (X)

4566598

4566123

4564998

4565000

                                                         2. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

Sağa (Y)

685060

687617

687560

685433

Yukarı (X)

4567289

4566996

4565999

4565998

 

9) İstanbul İli, Şişli, Sarıyer, Eyüp İlçeleri, 4551.59 hektar alana sahip, F21c2- F21c3-F22d1-F22d4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3331449 Erişim No’lu saha,

                                                               1. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

672847

668574

667209

667985

672074

674526

Yukarı (X)

4553059

4552530

4557628

4558582

4558341

4554122

                                                               2. POLİGON

 

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

Sağa (Y)

664090

666884

667774

663824

663534

663328

Yukarı (X)

4555360

4555363

4555495

4552068

4553283

4554394

 

10) İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Karacaköy hudutları dahilinde 4880.15 hektar alana sahip, F21a1-F20b1 paftalarında aşağıda koordinatları verilen ve 3331450 Erişim No’lu saha,

 

1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

625668

614157

613730

626000

Yukarı (X)

4581670

4586260

4591368

4584815

 

2 - Tahmin edilen Bedel:

 

İlçe

Erişim No

Alan (Hektar)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

  1

Eyüp-Kemerburgaz

3272679

2700,65

55,188.49-TL

1,655.65 TL

01.11.2017

09:30

  2

Eyüp-Göktürk

3278382

3143,72

63,919.45-TL

1,917.58 TL

01.11.2017

09:40

  3

Maltepe

3296559

4160,36

83,952.95-TL

2,518.59 TL

01.11.2017

09:50

  4

Çatalca-Akören

3298192

4483,48

90,320.22-TL

2,709.61 TL

01.11.2017

10:00

  5

Şile-Kurna-Karakiraz

3299925

2853,00

58,190.64-TL

1,745.72 TL

01.11.2017

10:10

  6

Çekmeköy

3303447

399,55

31,528.90-TL

945.87 TL

01.11.2017

10:20

  7

Şile-Ağva

3326970

3500,00

70,940.16-TL

2,128.20 TL

01.11.2017

10:30

  8

Beykoz-Riva

3330818

  848,89

31,528.90-TL

945.87 TL

01.11.2017

10:40

  9

Şişli-Sarıyer-Eyüp

3331449

4551,59

91,662.37-TL

2,749.87 TL

01.11.2017

10:50

10

Çatalca-Karacaköy

3331450

4880,15

98,136.84-TL

2,944.11 TL

01.11.2017

11:00

 

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                               :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-İSTANBUL

b) Hangi Şartlarda Alınacağı            :  - İhaleye gidecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur.

                                                            - İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

                                                            - Şartname bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank IBAN: TR910001500158007305441172 hesabına yatırılacaktır.

4 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                             :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL

b) Yapılacağı Tarih/Saat                   :  Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı yapılacaktır.

c) Usulü                                           :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü

5- Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                              :  İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL adresinde toplanacak komisyona verilecektir.

b) Son Teklif Verme Tarih/Saat       :  01.11.2017 Çarşamba günü ihale saatine kadar.

6 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1- Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.

2- Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.

c) Tüzel kişi istekliler;

1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı vergi levhası

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti

e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.

g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen geçici teminat miktarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Vakıfbank IBAN: TR910001500158007305441172 hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.

i) 15 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı.

7 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması gerekmektedir.

8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

10 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.