SULU ZİRAAT SAHALARINDA PAMUK TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

SULU ZİRAAT SAHALARINDA PAMUK TOHUMU ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait toplam 18.279 da arazi pamuk tohumu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 3 (üç) parti halinde kiraya verilecektir.

2 - İhale, 25/10/2017 Çarşamba günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 01/11/2017 Çarşamba günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

1. PARTİ

 

GÖKÇAYIR

 

Mevkii

Parsel No

Alan (da)

Muh. Bedel (TL/da)

Muh. Bedel Tutarı (TL)

Geçici Teminat (%5) (TL)

 

GÖKÇAYIR

52/1B

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

52/2B

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

52/3D

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

52/5D

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

52/7D

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

53/6D

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

53/7B

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

53/8B

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

55/1D

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

55/2D

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

70/1K

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

70/2G

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR

70/3D

214

400

     85.600

  4.280

 

GÖKÇAYIR TOPLAM

2.782

400

1.112.800

55.640

 

KARATAŞ

 

Mevkii

Parsel No

Alan (da)

Muh. Bedel (TL/da)

Muh. Bedel Tutarı (TL)

Geçici Teminat(TL)

 
 

KARATAŞ

140/9

250

400

   100.000

    5.000

 

KARATAŞ

140/12

250

400

   100.000

    5.000

 

KARATAŞ

140/15

250

400

   100.000

    5.000

 

KARATAŞ

125/1

316

400

   126.400

    6.320

 

KARATAŞ

125/2

318

400

   127.200

    6.360

 

KARATAŞ

125/3

309

400

   123.600

    6.180

 

KARATAŞ

125/4

284

400

   113.600

    5.680

 

KARATAŞ

125/5

289

400

   115.600

    5.780

 

KARATAŞ

146/3

273

400

   109.200

    5.460

 

KARATAŞ

146/4

245

400

     98.000

    4.900

 

KARATAŞ

146/5

283

400

   113.200

    5.660

 

KARATAŞ

146/6

250

400

   100.000

    5.000

 

KARATAŞ

146/7

281

400

   112.400

    5.620

 

KARATAŞ

146/8

243

400

     97.200

    4.860

 

KARATAŞ

160/14

248

400

     99.200

    4.960

 

KARATAŞ

144/2

250

400

   100.000

    5.000

 

KARATAŞ TOPLAM

4.339

400

1.735.600

  86.780

 

1. PARTİ TOPLAM

7.121

400

2.848.400

142.420

 

 

2. PARTİ

GÜMÜŞSU

Mevkii

Parsel No

Alan (da)

Muh. Bedel (TL/da)

Muh. Bedel Tutarı (TL)

Geçici Teminat (%5) (TL)

TÜEM

46/1A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

46/2A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

46/3A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

46/5A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

46/7A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/10A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/1A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/2A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/3A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/4A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/5A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/6A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/7A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/8A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

47/9A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

49/11B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

49/14B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

49/3B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

49/6B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

64/1A

  153

400

     61.200

    3.060

TÜEM

64/2A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/1A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/2A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/3A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/4A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/5A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/6A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

65/7A

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

67/3B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

67/4B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/10B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/1B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/2B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/3B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/4B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/5B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/6B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/7B

  166

400

     66.400

    3.320

TÜEM

79/8B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

79/9B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/1B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/2B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/3B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/4B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

95/5B

  178

400

     71.200

    3.560

TÜEM

119/5B

  178

400

     71.200

    3.560

2. PARTİ TOPLAM

8.151

400

3.260.400

163.020

 

3. PARTİ

GÜMÜŞSU

Mevkii

Parsel No

Alan (da)

Muh. Bedel (TL/da)

Muh. Bedel Tutarı (TL)

Geçici Teminat (%5) (TL)

BEJİK

155/1A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/1B

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/2B

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/3A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/4B

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

170/5A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

171/3

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

171/5B

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

171/7B

    177

400

    70.800

    3.540

BEJİK

186/1A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

186/2

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

186/4A

    160

400

    64.000

    3.200

BEJİK

186/5A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

186/6A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

196/6A

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

201/1

    178

400

    71.200

    3.560

BEJİK

201/2A

    178

400

    71.200

    3.560

3. PARTİ TOPLAM

  3.007

400

1.202.800

  60.140

         

GENEL TOPLAM

18.279

400

7.311.600

365.580

 

4 - Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’in T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).

İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.

5 - İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 25/10/2017 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.

6 - İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) veya Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

7 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA

Tel    : 0 312 417 84 70-80

Fax   : 0 312 425 59 55

İlan olunur.