2. EKİP DOKTORLARI, 3. FLEBOTOMİ PERSONELİ, 10. KAN BAĞIŞÇISI KAZANIMI PERSONELİ, 1. HEMOVİJİLANS BİRİM YÖNETİCİLERİ EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

2. EKİP DOKTORLARI, 3. FLEBOTOMİ PERSONELİ, 10. KAN BAĞIŞÇISI KAZANIMI PERSONELİ, 1. HEMOVİJİLANS BİRİM YÖNETİCİLERİ EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezinin ihtiyacı için “2. Ekip Doktorları, 3. Flebotomi Personeli, 10. Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli, 1. Hemovijilans Birim Yöneticileri Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları” hizmet alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 01.11.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 01.11.2017 günü saat 15:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.