TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIR

TAŞINMAZ MALLAR SATILACAKTIRMülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen asra niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 10 Ekim 2017 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-p maddesi uyarınca (K.D.V.’den istisna) K.D.V. muaf olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

 

41 ADET MESKEN (KONUT) 1 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

S NO:

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALAN BRÜT m2

BLOK

KAT

BB NO:

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

TEMİNAT TUTARI

İHALE SAATİ

1

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

A1

ZEMİN

1

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

14:00

2

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

14:05

3

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

14:10

4

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

4

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:15

5

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

5

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:20

6

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

6

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:25

7

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1. KAT

7

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:30

8

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

8

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:35

9

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

9

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:40

10

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

10

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:45

11

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

11

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:50

12

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

12

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

14:55

13

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

13

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:00

14

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

14

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:05

15

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

15

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

15:10

16

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

B1

ZEMİN

1

MESKEN

440,324.23 TL

13,209.73 TL

15:15

17

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

ZEMİN

2

MESKEN

440,324.23 TL

13,209.73 TL

15:20

18

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

1.KAT

3

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:25

19

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

1.KAT

4

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:30

20

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

2.KAT

5

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:35

21

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

2.KAT

6

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:40

22

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

3.KAT

7

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:45

23

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

165.07

3.KAT

8

MESKEN

458,481.93 TL

13,754.46 TL

15:50

24

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

A3

ZEMİN

1

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

15:55

25

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

2

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

16:00

26

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

3

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

16:05

27

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

ZEMİN

4

MESKEN

379,291.83 TL

11,378.75 TL

16:10

28

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1.KAT

5

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:15

29

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1.KAT

6

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:20

30

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1.KAT

7

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:25

31

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

1.KAT

8

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:30

32

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

9

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:35

33

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

10

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:40

34

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

11

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:45

35

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

2.KAT

12

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:50

36

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

13

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

16:55

37

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

14

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

17:00

38

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

15

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

17:05

39

CAMİKEBİR MAHALLESİ

179

130

142.19

3.KAT

16

MESKEN

394,932.73 TL

11,847.98 TL

17:10

40

METEK MAHALLESİ

765

1

165.78

K6-6

ZEMİN

4

MESKEN

130,000.00 TL

3,900.00 TL

17:15

41

METEK MAHALLESİ

765

1

165.78

K6-6

2

9

MESKEN

130,000.00 TL

3,900.00 TL

17:20

42

ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ

810

9

1097.82

----

----

----

ARSA

219,564.00 TL

6,586.92 TL

17:25

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı.

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.