65000 TİPİ YHT SETLERİNE ALT KAPAK SATIN ALINACAKTIR

65000 TİPİ YHT SETLERİNE ALT KAPAK SATIN ALINACAKTIRİhale Kayıt No                                  :  2017/471168

1 - İdarenin:

a) Adresi                                          :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ / ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası           :  0312 309 05 15/1739 - 0312 305 05 75

c) Elektronik Posta Adresi               :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı :                                          Alt Kapak – 10 Set

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 17/10/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro (1104 no.lu oda) bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.