2017 YILINDA 11.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

2017 YILINDA 11.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR2017 YILINDA 11.000 TON PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 11000 TON Paketli Çay Tahmil-Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Karacailyas Emek Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 6 Akdeniz/MERSİN adresinden temin edebilir.

Telefon: 0 324 221 5855   Faks 0 324 221 5856

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.12.2016 günü saat 14:00’e kadar ÇAYKUR Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan, 27.12.2016 tarihinde saat 14:00’da açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11039/1-1