DERİNCE YOL MEKANİK ARAÇLARI ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 1 TAKIM KRİKO VE TAŞIMA SEHPASI MONTAJI DAHİL TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR

DERİNCE YOL MEKANİK ARAÇLARI ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜNE 1 TAKIM KRİKO VE TAŞIMA SEHPASI MONTAJI DAHİL TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİRİhale Kayıt No                           :  2017/455844

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ İSTANBUL

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0216 337 82 14 - 0216 337 82 14

c) Elektronik Posta Adresi         : 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Derince Yol Mekanik Araçları Atölye Müdürlüğüne 1 Takım Kriko ve Taşıma sehpası montajı dahil temini işi.

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu’nda 12.10.2017 tarih saat: 14.30’da yapılacaktır.

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat Haydarpaşa İSTANBUL’a 12.10.2017 tarih ve saat: 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.