14.000 TON (2017 YILI İÇİN) TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

14.000 TON (2017 YILI İÇİN) TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR14.000 TON (2017 YILI İÇİN) TAHMİL TAHLİYE İŞİ HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 14.000 TON Tahmil Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - Bu işe ait şartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü Yıldızevler Mahallesi Sivas Bulvarı No: 327 Kocasinan - KAYSERİ adresinden temin edilebilir.

Telefon    : 0 352 245 0432

Faks        : 0 352 245 0433

e-posta    : kayseri@caykur.gov.tr

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İdari ve Teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.12.2016 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğü’ne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf veya faksla yapılacak müracatlar kabul edilmez.

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 gün olmalıdır.

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır.

10 - Teşekkülümüz bu ihalede,4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

11027/1-1