AYIRICI HAREKET MEKANİZMASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

AYIRICI HAREKET MEKANİZMASI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR13 adet (11 adet motorlu, 2 adet motorsuz) ayırıcı hareket mekanizması temini mal alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                         :  2017/452223

Dosya No                                        :  2017/27-MLZ-452223

1 - İdarenin

a) Adı                                               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                          :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ANKARA

c) Telefon numarası                         :  0312 212 69 00-2681

d) Faks numarası                             :  0312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi                 :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     türü ve miktarı                             :  13 adet (11 adet motorlu, 2 adet motorsuz) ayırıcı hareket mekanizması temini mal alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer      :  Aslantaş HES İşletme Müdürlüğü

b) Teslim tarihi/işin süresi                :  İşin süresi 210 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli                 :  118,00-TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    satın alınabileceği yer                   :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda  No: 22 Çankaya / ANKARA

c) İhale Usulü                                  :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                        :  12.10.2017, saat 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer              :  Teklifler 12.10.2017 saat 11:00’a kadar;

                                                            EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                            Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer                  :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-3 Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına ulaşılabilecek

    internet adresi                               :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.