TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLILARINDA KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLILARINDA KULLANILMAK ÜZERE ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve Bağlılarında kullanılmak üzere, araç kiralama hizmeti satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri toplam fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32   Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Evsapçı Sok. No: 8  Üsküdar / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.10.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölüm Müdürlüğü/Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.10.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.