İHTİYAÇ FAZLASI 3 (ÜÇ) ADET ARAÇ SATILACAKTIR

İHTİYAÇ FAZLASI 3 (ÜÇ) ADET ARAÇ SATILACAKTIRSümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği KümeevleriNo: 4   06797 Etimesgut /ANKARA adresinde faal halde bulunan aşağıda dökümü yapılan araçların satışını kapsamaktadır.

 

SIRA NO

PLAKA NO

MARKASI

MODEL

SİLİNDİR HACMİ

KM.Sİ

RENK

YAKIT

TEMİNAT TUTARI (TL)

1

34 UE 1907

AUDİ A8

2007

2967

392.000

SİYAH

DİZEL

10.000,00

2

34 BH 6404

MERCEDES VİTO 115 CDİ

2004

2148

69.194

GRİ

DİZEL

5.000,00

3

34 BH 6027

FORD TRANSİT PANELVAN

2005

2402

112.395

BEYAZ (İnci)

DİZEL

2.500,00

 

Not: 1. sırada yer alan araç otomatik vitesli olup, diğerleri düz (manuel) viteslidir.

1 - Satışa konu olan araçların herhangi birine, birden fazlasına veya tamamı için teklif verilebilecektir.

2 - İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.

3 - Araçların satışı, teklif sahiplerinin katılımı ile “Açık Artırma Usulü” yapmak suretiyle yapılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 20/09/2017 tarih, saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   06797 Etimesgut /ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 14:00’den sonra Genel Müdürlük ihale salonunda açılacaktır. Telgraf, teleks, faksla veya e-posta ile verilecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4 - Araçlar hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.

5 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya araçları dilediğine satmakta serbesttir.

6 - İhale dökümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığından 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

7 - İhale döküman bedeli Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “Araç satışı ihale dökümanı bedeli” açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dökümanı satışı yapılacaktır.

8 - İstekliler yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve vadesi en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4   (06797)  Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30   Faks: (312) 309 06 95- 311 84 92

www. www.sumerholding.gov.tr