YATIRIMCILARA DUYURU

YATIRIMCILARA DUYURUBilindiği üzere İdare tarafından Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ye ait Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası’nın bir bütün halinde 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 07.04.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 24.08.2017 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu ihaleye ilişkin yatırımcı adaylarından gelen talepler üzerine son teklif verme tarihi 28.09.2017’ye kadar uzatılmıştır.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE

Tel: (312) 585 80 80, Faks: (312) 585 83 07

www.oib.gov.tr