YATIRIMCILARA DUYURU

YATIRIMCILARA DUYURUTürkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

1. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43966 ada, 2 no. lu parselde kayıtlı toplam 4.737,00 m² yüzölçümlü,

2. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 1 no. lu parselde kayıtlı toplam 2. 500,00 m² yüzölçümlü,

3. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 2 no. lu parselde kayıtlı toplam 3.301,00 m² yüzölçümlü,

4. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 43987 ada, 3 no. lu parselde kayıtlı toplam 2.500,00 m² yüzölçümlü,

5. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44108 ada, 6 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.517,00 m² yüzölçümlü,

6. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44120 ada, 3 no. lu parselde kayıtlı toplam 533,00 m² yüzölçümlü,

7. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44152 ada, 7 no. lu parselde kayıtlı toplam 812,00 m² yüzölçümlü,

8. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 1 no. lu parselde kayıtlı toplam 3.096,00 m² yüzölçümlü,

9. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 44339 ada, 8 no. lu parselde kayıtlı toplam 3.000,00 m² yüzölçümlü,

10. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 60263 ada, 2 no. lu parselde kayıtlı toplam 9.164,00 m² yüzölçümlü,

11. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi, 60277 ada, 1 no. lu parselde kayıtlı toplam 12.977,00 m² yüzölçümlü,

12. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 5 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.100,00 m² yüzölçümlü,

13. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111123 ada, 10 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.200,00 m² yüzölçümlü,

14. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 2 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.018,00 m² yüzölçümlü,

15. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111127 ada, 9 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.196,00 m² yüzölçümlü,

16. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111253 ada, 14 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.646,00 m² yüzölçümlü,

17. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111257 ada, 2 no. lu parselde kayıtlı toplam 2.022,00 m² yüzölçümlü,

18. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111260 ada, 3 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.100,00 m² yüzölçümlü,

19. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111260 ada, 14 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.193,00 m² yüzölçümlü,

20. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 1 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.440,00 m² yüzölçümlü,

21. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 7 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.047,00 m² yüzölçümlü,

22. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111262 ada, 8 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.118,00 m² yüzölçümlü,

23. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 12 no. lu parselde kayıtlı toplam 2.538,00 m² yüzölçümlü,

24. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111281 ada, 13 no. lu parselde kayıtlı toplam 2.023,00 m² yüzölçümlü,

25. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 2 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.282,00 m² yüzölçümlü,

26. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 3 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.398,00 m² yüzölçümlü,

27. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 5 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.045,00 m² yüzölçümlü,

28. Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111283 ada, 6 no. lu parselde kayıtlı toplam 1.247,00 m² yüzölçümlü,

taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

07.07.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede;

- Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi taşınmazları için 23.08.2017 Çarşamba olarak belirlenen tarih, 12.10.2017 Perşembe günü, saat 17:00 ye,

- Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek-İmar Mahallesi taşınmazları için 28.08.2017 Pazartesi günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 19.10.2017 Perşembe günü, saat 17:00 ye kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

T. C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 82 30   Faks: (312) 585 81 94

İnternet Adresi: www.oib.gov. tr