MATBAA MAKİNELERİ SATILACAKTIR

MATBAA MAKİNELERİ SATILACAKTIR1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 24 kalem matbaa makinelerinin satışı 11 Eylül 2017 Pazartesi günü saat: 14:30’da kapalı teklif açık artırma usulüyle ihale edilecektir.

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera / ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir.

3 - İstekliler bu işe şartnameyi 150,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler.

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

Bilgi Tel : THKP Genel Başkanlığı (0312) 303 73 79-80