SÜRE UZATIM İLANI

SÜRE UZATIM İLANITürkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62164 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.756,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62174 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.846,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62175 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı toplam 13.458,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62184 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.931,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62185 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.466,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62186 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.000,00 m² yüzölçümlü arsanın,

- Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi, 62186 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 3.282,00 m² yüzölçümlü arsanın,

4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminenaçılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

21 Ağustos 2017 Pazartesi günü, saat 17:00 olarak belirlenen tarih, 22 Eylül 2017 Cuma günü, saat 17:00 ye kadar uzatılmıştır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

Tel: (312) 585 81 70 Faks: (312) 585 81 63

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr