BULANCAK SU VE ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIM İHALESİ (LOT 2 - KAÇAK TESPİT EKİPMANI) YAPILACAKTIR

BULANCAK SU VE ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIM İHALESİ (LOT 2 - KAÇAK TESPİT EKİPMANI) YAPILACAKTIREuropeAid/139161/ID/SUP/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın (IPA) Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan Topluluk Yardımı için “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Bulancak/Giresun - Türkiye’de “Bulancak Su ve Atık Su Projesi için Ekipman Alım (Lot-2 Kaçak Tespit Ekipmanı)” ihalesini sözleşmeye bağlamayı planlamaktadır. İhale dosyası; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu 9. km., No: 278, 06530 Çankaya/Ankara, Türkiye adresinden temin edilebilir ayrıca Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır.

Tekliflerin sunulması için son tarih 5 Eylül 2017 saat 12:00’dir (Türkiye saati ile). İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaidweb sitesinde;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/veya www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.