ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, GAZİ MAH BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPIMI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR

ANKARA İLİ, YENİMAHALLE İLÇESİ, GAZİ MAH BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT İNŞAATI YAPIMI İÇİN PROJE İHALESİ YAPILACAKTIR - Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mah. 5765 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 345,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine konut inşaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işidir.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 12.09.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.09.2017 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.