1.485 m2’LİK KAPALI ALAN İLE 22.040 m2 AÇIK ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR

1.485 m2’LİK KAPALI ALAN İLE 22.040 m2 AÇIK ALAN KİRAYA VERİLECEKTİR1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan (Yenimahalle İlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.485 m2’lik kapalı alan ile 22.040 m2 açık alan olmak üzere toplam 23.525 m2 alan 5 yıllığına kiraya verilecektir.

2 - İhale, 22/08/2017 Salı günü saat 14:30’da Kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62   Bakanlıklar/ANKARA) Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 29/08/2017 Salı günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3 - Teklif mektupları en geç 22/08/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar TİGEM genel evrak servisine verilmiş olacaktır.

4 - İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 

Parti No

İhale Konusu Alanın Adı

Toplam Miktarı (m²)

İhale Muhammen Bedeli TL/Ay (KDV Hariç)

Yıllık Muhammen Kira Bedeli TL/Yıl

İhale Geçici Teminatı (TL)

1

Kapalı ve Açık Alan

23.525 m²

37.500,00

450.000,00

45.000,00

 

5 - Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin başlayacağı saat’e kadar T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesaba yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz edilecektir.

6 - İhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 23.525 m2 kapalı alanın tamamı için verilecektir. Böylece İhale, söz konusu kapalı ve açık alana en yüksek fiyatı teklif eden müşteriye ihale edilecektir. Kapalı ve açım alanın bölünerek bir kısmına teklif verilmesi mümkün değildir.

7 - İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA) adresinden temin edilebilir.

8 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karanfil Sok. No: 62

Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0 312 417 84 70 - 80

Fax: 0 312 425 59 55

İlan olunur.