1 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ YURTİÇİ VEYA YURTDIŞINDAN SATIN ALINACAKTIR

1 ADET KENDİ YÜRÜR ÇAYIR BİÇME MAKİNESİ YURTİÇİ VEYA YURTDIŞINDAN SATIN ALINACAKTIR - Genel Müdürlüğümüzce 1 Adet Kendi Yürür Çayır Biçme Makinesi, yurtiçi veya yurtdışından kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır.

2 - Bu işe ait şartname (Teknik ve İdari) 200,00 - TL mukabili Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya T. Halk Bankası Ankara/Kurumsal Şubesi nezdinde bulunan TR 3000 0120 0945 2000 1300 0060 nolu hesabına yatırılacaktır.

3 - Bu ihale için verilecek geçici teminat miktarı teklif edilecek bedelin %3’ü karşılığı tutarında olacaktır.

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını en geç 05.09.2017 günü saat 14:30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır.

5 - Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.

ADRES:

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Karanfil Sok.No.62

06100 Bakanlıklar-ANKARA-TÜRKİYE

Tel  : 90 (312) 417 00 47

Fax : 90 (312) 425 59 55