FUEL - OİL TANKLARININ MOTORİN TANKLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJELENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİ

FUEL - OİL TANKLARININ MOTORİN TANKLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJELENDİRME DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİİstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğünde bulunan, Fuel-Oil A, B, C, D ve L Tanklarının Motorin Tanklarına Dönüştürülmesi Projelendirme danışmanlık hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                      :  2017/390976

Dosya No                                     :  2017/15

1 - İdarenin

a) Adı                                           :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

b) Adresi                                      :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya /ANKARA

c) Telefon numarası                      :  0 312 212 69 00 - (Mustafa BOZYİĞİT: 2680)

d) Faks numarası                          :  0 312 212 17 48

e) Elektronik posta adresi             :  -

2 - İhale konusu işin adı, niteliği,

     Türü ve miktarı                        :  İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğünde bulunan, Fuel-Oil A, B, C, D ve L Tanklarının Motorin Tanklarına Dönüştürülmesi Projelendirme Danışmanlık Hizmet Alımı işi.

3 - İhale konusu işin

a) Teslim yeri/işin

    Yapılacağı yer                           :  İstanbul Fuel Oil ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santralı (B) İşletme Müdürlüğü

b) Teslim tarihi/işin süresi            :  İşin süresi 60 takvim günüdür.

4 - İhale ile ilgili bilgiler

a) İhale Dokümanı bedeli              :  118,00- TL (KDV dahil)

b) Dokümanın görülebileceği /

    Satın alınabileceği yer               :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda No:20 Çankaya/ANKARA

c) İhale Usulü                               :  Açık ihale usulü

d) İhale tarih ve saati                     :  06.09.2017, Saat: 11:00

e) Tekliflerin verileceği yer           :  Teklifler 06.09.2017 saat 11:00’a kadar;

                                                         EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

f) İhalenin yapılacağı yer              :  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı

                                                         Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda No:C-3   Çankaya / ANKARA

g) İhale dokümanına

    Ulaşılabilecek internet adresi    :  www.euas.gov.tr

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılaca