50 KM YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BALAST ELEME MAKİNASI, BURAJ MAKİNASI, BALAST REGULATÖRÜ, DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ KİRALANMASI VE ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR

50 KM YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE BALAST ELEME MAKİNASI, BURAJ MAKİNASI, BALAST REGULATÖRÜ, DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ KİRALANMASI VE ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIRİhale Kayıt No                              :  2017/332736

İdarenin:

a) Adresi                                       :  TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/AFYONKARAHİSAR

b) Telefon ve Faks Numarası       :  0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43

c) Elektronik Posta Adresi            :  www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr)

İhale konusu işin adı ve miktarı    :  Alsancak-Eğirdir hattı Karakuyu-Bozanönü istasyonları arasında 50 km yol yenileme çalışmalarına ait geri tamirat çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet Balast Eleme Makinası, 1 adet Buraj Makinası, 1 adet Balast Regulatörü, 1 adet Dinamik Hat Stabilizatörü kiralanması ve çalıştırılması (Teknik şartnameye göre) hizmet alım işi satın alınacaktır.

1 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 27/07/2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir.

4 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

5 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.