TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEFRİŞAT MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karşılamak üzere “10 Set 85 Kalem İlkokul, 10 Set 78 Kalem Ortaokul Toplam 20 Set Tefrişat Malzemesi” İdari ve Teknik Şartname, Eklerine göre “ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık’’ yapılmak suretiyle satın alınacaktır.

2 - Firmalar, toplam teklif tutarlarının en az %3’ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - Firmaların tekliflerini en geç 02.08.2017 günü saat 09.00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç Sk. No: 32 Yenişehir / Ankara adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlük Evrak Servisine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.

4 - İhale Zarfları 02.08.2017 saat 14.00’da açılacaktır.

5 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

7 - Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.