MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIRFabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini ihalesi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                                  :  2017/337059

1 - İdarenin

a) Adresi                                                   :  Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR

b) Telefon ve faks numarası                      :  0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67

2 - İhale konusu Hizmetin

a) Adı                                                        :  Fabrikamız ihtiyacı olan madeni yağ temini

b) Niteliği ve miktarı                                 :  Aşağıdaki tabloda gösterilen malzemenin, şartname ve sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamız Malzeme Ambarına teslim edilmek üzere satın alınacaktır.

 

 

ADI EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

EVSAFI

MİKTARI

1

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M68

740

2

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M220

740

3

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M320

740

4

Petrol Ofisi Sanayi Dişli Yağı

Kg

Gravis M460

185

5

Petrol Ofisi Kap Gres

Kg

Agrease NO:3

360

6

Petrol Ofisi Komprosör Oil

Kg

XT 46

925

7

Petrol Ofisi Türbin Yağı

Kg

M68

540

8

Petrol Ofisi Hidrolik Sistem Yağı

Kg

HD 46

9000

9

PO Motor Yağı

Kg

15W40

360

10

Shell Hidrolik Yağı

Kg

Tellus-S 2 M 46

370

11

Shell Hidrolik Yağı

Kg

Gadus S1 V160D2

90

12

Castrol Molub-Allay

Kg

8031/6000

362

13

Castrol Hyspin

Kg

AWS 100

370

14

Sentetik Dişli Yağı

Kg

Mobil Grease XHP 222

40

15

Şanzıman Yağı

Kg

Mobil ATF 220

360

 

3 - İhale Konusu malın teslim yeri             :  Burdur Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:

a) İhale dokümanının görüleceği yer         :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

b) İhale dokümanının satın

    alınabileceği yer                                     :  Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi

c) İhale dokümanının satış

    bedeli (KDV dahil)                                :  TL 100,00

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati

a) Tekliflerin sunulacağı adres                   :  Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği

b) İhalenin yapılacağı adres                       :  Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

c) İhale (son teklif verme) tarihi                :  24/07/2017 Pazartesi Günü

d) İhale (son teklif verme) saati                 :  Saat 10.00

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.