ADIYAMAN ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIM İHALESİ

ADIYAMAN ATIK SU PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIM İHALESİEuropeAid/139083/ID/SUP/TR

AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın Bölgesel Kalkınma Bileşeni içinde yer alan “Çevre” çok yıllı operasyonel programından sağlanan mali yardım ile Adıyaman -Türkiye ‘de Adıyaman Atık Su Projesi için Ekipman Alım İhalesini sözleşmeye bağlamayı planlamaktadır. İhale dosyası Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm? do=publi.welcomeve/veya http://www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanmıştır.

Tekliflerin sunulması için son tarih 14/08/2017 saat 14:00’tür. (Türkiye saati ile). İlave bilgi ve açıklama/sorular Europeaid web sitesinde;

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome ve/ veya www.ipa.gov.tr web adresinde yayımlanacaktır.