TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

TAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİRTAHMİL TAHLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Erzurum Pazarlama Bölge Müdürlüğünden:

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 9.000 Ton 2017 yılı için Paketli Çay Tahmil - Tahliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile yaptırılacaktır.

2 - İşle ilgili teknik ve idari şartname Bölge Müdürlüğümüzden bedelsiz temin edilebilir.

3 - Yüklenici firma adayları 27.12.2016 Salı günü saat 12.00’a kadar özel şartnamede ihaleyle ilgili hükümler bölümünde yer alan belgeleri satın alma komisyonumuza elden teslim edecek ihaleye katılım belgesi alacaktır.

4 - İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri TL/TON fiyat üzerinden işin en az %3 ü kadar geçici teminat yatıracaklardır.

5 - Bu iş için 4 işçi çalıştırılacaktır. İhale kısmi teklife kapalıdır.

6 - Adaylar ihalede TL/TON üzerinden KDV hariç fiyat vereceklerdir.

7 -    İhale 27.12.2016 Salı günü saat 14.30 de Bölge Müdürlüğümüzde yapılacaktır.

8 - İhalenin 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olmadığı, (ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç) Teşekkülümüzün ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

10985/1-1