ZEYİLNAME

ZEYİLNAMETürk Kızılayı Konya Şubemiz tarafından 10.07.2017 tarihinde yapılacak olan Genişleyebilen mobil hacimli dorse ihalesinin tarihi 17.07.2017 olarak değiştirilmiştir. İlgililere duyurulur.

1 - Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Konya Bağış Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen “MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.

 

Sıra No

Malzeme Cinsi

Miktar (adet)

1

MOBİL KAN TOPLAMA DORSESİ

1

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “ Şükran Mah. Taşkapu Medrese Cad. No: 7 Meram/KONYA” adresindeki Kızılay Derneği Konya Şubesinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 17.07.2017 günü saat 12:00’a kadar Kızılay Hastanesi Satınalma Bölümüne vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri” zarfı aynı gün saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.