YATIRIMCILARA DUYURU

YATIRIMCILARA DUYURUBilindiği üzere, İdare tarafından Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait “Güllük Liman Sahası” 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 36 yıl süreyle “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 13.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve ihale için son teklif verme tarihi 21.07.2017 olarak belirlenmiştir.

Bu süreçte İdaremizce yapılan çalışma ve değerlendirmeler neticesinde Güllük Liman Sahasının 36 yıl olan işletme hakkı süresi 45 yıl olarak değiştirilmiştir.

T.C. BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: 312/585 80 80,  Faks: 312/585 83 07

www.oib.gov.tr